Podmienky
na prijímanie
žiakov

Podmienky prijímania 2024-25 (002) (1).pdf
podmienky prijímania 2025-26.pdf