Podmienky
na prijímanie
žiakov

podmienky pre prijm sk 23-24.pdf
Podmienky prijímania 2024-25 (002) (1).pdf