Podmienky
na prijímanie
žiakov

podmienky pre prijím skúšky 22-23.pdf
podmienky pre prijm sk 23-24.pdf