Ukážky
testových úloh

Ukážka testových úloh na prijimačky SJL.pdf
Ukážka testových úloh na prijímačky MAT.pdf