Výsledky
prijímacieho
konania

Priímacie skúšky - II. kolo 20. 6. 23 - výsledky na stránku školy.pdf
výsledky - Technik IKT.pdf
Výsledky - ME.pdf
Výsledky - MPS.pdf