Výsledky
prijímacieho
konania

Výsledky prijímacích skúšok ME (1).pdf
Výsledky prijímacích skúšok MPS (1).pdf
Výsledky prijímacích skúšok TI (1).pdf
2. kolo 21. 6. 2022 - Výslsedky prijímacích skúšok.pdf