Výsledky
prijímacieho
konania

Výsledky prijímacích skúšok ME (1).pdf
Výsledky prijímacích skúšok MPS (1).pdf
Výsledky prijímacích skúšok TI (1).pdf