Škola
škole

Spolupráca s partnerskou školou

Naši študenti sa zúčastnili výmenneho študijného pobytu na našej partnerskej škole a následne študenti priemyslovky absolvovali vyučovanie u nás.

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA

Fajnorovo nábrežie 5
814 75 Bratislava