Erasmus+

Žiaci na stáži
v Hlubokej nad Vltavou

11.– 23.10.2015

V rámci projektu Erasmus + sa žiaci našej školy zúčastnili stáže v Hlubokej nad Vltavou.

Účastníci boli vybratí na základe dosahovaných študijných výsledkov a správania, najväčší dôraz sa kládol na praktické vyučovanie.

Stáže sa zúčastnili:
Balogová Nikoleta
Bíly Filip
Fock Patrik
Ivan Miroslav
Kolár Miroslav
Novák Matej
Rusňák Erik

pedagogický dozor: Bc. Cedula František

V nedeľu 11.10.2015 účastníci odcestovali vlakom do Hlubokej nad Vltavou.

Od pondelka 12.10.2015 začal pracovný program.

Účastníkov privítal riaditeľ Střední odbornej školy elektrotechnickej, centrum odborné přípravy Hluboká nad Vltavou Ing. Jan Staněk, nasledovala prehliadka školy a výučba o elektromotoroch.

Počas pobytu účastníci získali nové vedomosti a praktické zručnosti z oblasti optických vlákien, zapájania stýkačov, zisťovania elektrických veličín pomocou meracích prístrojov, realizácie elektroinštalácií, rozvodných skríň, káblových spojok, plošných spojov, vyhotovenia regulovateľného zdroja a merania na zdroji. Účastníci navštívili jadrovú elektráreň Temelín, vodnú elektráreň Lipno, rozvodňu Dasný.

Počas voľnočasových aktivít sa oboznámili so súčasnosťou a históriou mesta Hluboká nad Vltavou. Navštívili zámok v Hlubokej, múzeum historických vozidiel v Pořežanoch, múzeum energetiky v Českých Budějoviciach, absolvovali prehliadku najmä historickej časti mesta České Budějovice. Nezabudnuteľné sú aj zážitky z historického mesta Český Krumlov. Počas exkurzie si vyskúšali prácu v sklárskej huti. Počas voľných dní boli v ZOO Hluboká, na výlete v Sezimovom Ústí, Tábore, Bechyni a Týne nad Vltavou. Na výstavisku v Českých Budějoviciach sa zúčastnili prezentácie stredných škôl. Zaujímavá bola aj návšteva Jihočeskej televízie. Okrem toho mali možnosť zažiť predvianočný výlov rýb v okolitých rybníkoch.

Významné sú aj zážitky so žiakmi partnerskej školy nielen na pracoviskách, ale najmä pri spoločných športových aktivitách.

Účastníci hodnotia stáž nasledovne:

  • Táto stáž sa nám veľmi páčila a bola veľmi náučná.

  • Stretli sme sa s novými vecami, získali nové teoretické vedomosti a praktické zručnosti, spoznali nových ľudí.

  • Overili sme si svoje schopnosti pracovať v inom prostredí.

  • Oboznámili sme sa so súčasnosťou a históriou Hlubokej nad Vltavou a jej okolia

  • Program bol zaujímavý a pestrý, každý si prišiel na svoje.

  • Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa stáže.

  • Počas stáže bol vykonaný monitoring riaditeľom a zástupkyňou pre praktické vyučovanie z našej školy.