Erasmus+

Majstri na stáži
v Hlubokej nad Vltavou

24.- 27.4.2016

Mobility v rámci Erasmus+ sa v Střední odbornej školy elektrotechnickej, centrum odbornej přípravy Hluboká nad Vltavou zúčastnili majstri odbornej výchovy: Mgr. Marek Ivan a Mgr. Jozef Pék.

V partnerskej škole zdarný priebeh stáže zabezpečoval riaditeľ školy Ing. Jan Staněk, ktorý hneď na začiatku prijal účastníkov.

Účastníci sa počas stáže oboznámili so školskými vzdelávacími programami, pre študijné odbory informačné technológie, mechanik elektrotechnik.

Absolvovali hospitácie na hodinách odborných predmetov v jednotlivých študijných odboroch.

Na hodinách bolo odprezentované praktické použitie profesionálneho programu Multisim, meranie a sledovanie prevádzky na moduloch firmy Lucas–Nülle, meranie prístrojmi vivax Metrotech, kreslenie schém v programe EAGLE, rezanie a vŕtanie plošných dosiek PCBBOX. S vyučujúcimi odborných predmetov prekonzultovali metódy a postupy výučby.

Na záver spolu s riaditeľom partnerskej školy vyhodnotili stáž. Zúčastnené strany hodnotia vysoko pozitívne možnosť realizácie stáži pedagogických zamestnancov prostredníctvom programu Erasmus+. Stáž sprostredkovala nielen nové odborné a pedagogické skúsenosti, ale aj nové nápady pre inováciu nášho školského vzdelávacieho programu.