Erasmus+

Študenti
na stáži v Ostrave

3. – 16. 4.2016

Vďaka projektu Erasmus+ žiaci našej školy absolvovali stáž v Ostrave.

Výber účastníkov bol na základe dosahovaných študijných výsledkov a správania, pričom najväčší dôraz sa kládol na praktické vyučovanie.

Stáže sa zúčastnili:

 • Jakub Glaus,

 • Kristína Setnická,

 • Klaudia Zboroňová

 • Dávid Siegel,

 • Daniel Pastrnek,

 • Samuel Farkas

 • pedagogický dozor – Mgr. Jozef Pék

V nedeľu 3. 4.2016 účastníci odcestovali vlakom do Ostravy.

Od pondelka 4. 4.2016 začal pracovný program.

Hneď ráno, privítal účastníkov stáže riaditeľ partnerskej školy – Střední školy teleinformatiky Ostrava Ing. Pavel Zubek. Po privítaní a prvých informáciach o škole, nasledovala prehliadka školy a po nej výučba – počítačové siete.

Počas pobytu účastníci nadobudli nové vedomosti a praktické zručnosti z oblasti počítačových sietí, optickej komunikácie, elektrických meraní a IP telefónie. Absolvovali sme odborné exkurzie – firma Czechphone (domáce telefóny, komunikačná technika) a vodné dielo Morávka.

V rámci voľnočasových aktivít sa oboznámili so súčasnosťou a históriou mesta Ostrava. Navštívili Vyhliadkovú vežu, Hornické múzeum v Ostrave, vyskúšali si lozenie na lezeckej stene a hru Laser Paintball, zahrali si biliard, stolný tenis, zaplávali si v bazéne, boli na bowlingu, v kine na filmovom predstavení Zootropolis: Město zvířat, navštívili Vítkovické železiarne a pivovar Ostravar.

Významné sú zážitky so žiakmi partnerskej školy, s ktorými sme sa stretali nielen na pracoviskách, ale najmä pri spoločných voľnočasových aktivitách.

Účastníci projektu hodnotia stáž nasledovne:

 • získali sme, aj si overili nové teoretické vedomosti a praktické zručnosti,

 • vyskúšali sme si prácu v novom prostredí,

 • fungovali sme ako jeden tím,

 • overili si ako vieme pracovať v cudzom prostredí,

 • osvojili sme si mnohé nové odborné výrazy,

 • oboznámili sme sa s históriou a súčasnosťou mesta Ostrava a jej okolia,

 • naučili sme sa zmysluplne rozplánovať svoj čas na prácu a oddych,

 • sme radi, že sme mali možnosť zúčastniť sa daného projektu.

 • Stáže monitoroval riaditeľ a zástupkyňa pre praktické vyučovanie z našej školy.