Erasmus+

Foto: en.wikipedia.org/wiki/Ostrava

Majstri
na stáži v Ostrave

31.1. – 3.2.2016

Mobility v rámci projektu Erasmus+ sa v Střední škole teleinformatiky zúčastnili majstri odbornej výchovy: Bc. František Cedula a Mgr. Marek Ivan.

V partnerskej škole zdarný priebeh stáže zabezpečoval riaditeľ školy Ing. Pavel Zubek, ktorý hneď na začiatku prijal účastníkov.

Účastníci sa počas stáže oboznámili so školskými vzdelávacími programami pre študijné odbory informační technologie a informační a komunikační technologie. Absolvovali hospitácie na hodinách odborných predmetov (datové síte, optické komunikace, prax, programování). Na hodinách bolo odprezentované praktické použitie profesionálneho programu Multisim, stavebnice Elvis II, výučba CISCO a programovanie v programovacom jazyku C#. S vyučujúcimi odborných predmetov prekonzultovali metódy a postupy z výučby.

Na záver spolu s riaditeľom partnerskej školy vyhodnotili stáž. Zúčastnené strany hodnotia vysoko pozitívne možnosť realizácie stáži pedagogických zamestnancov prostredníctvom programu Erasmus+. Stáž sprostredkovala nielen nové odborné a pedagogické skúsenosti, ale aj nové nápady pre inováciu nášho školského vzdelávacieho programu.

Monitoring stáže zabezpečila Bc. Carmen Valovičová.