Erasmus+

Partnerská škola
z Ostravy u nás

V dňoch 27.3. až 7.4.2017 sa uskutočnila výmenná stáž v rámci projektu Erasmus+ so SŠ Teleinformatiky z Ostravy. Žiaci z družobnej školy SŠT Ostrava absolvovali odbornú prax na našej škole, kde sa oboznámili s LEGO-robotikou MINDSTORM, programovaním robota Human NAO, programovali riadiacu dosku Arduino UNO so zapájaním LED diód. Tiež sa venovali programovanie WEB stránky v kóde HTML.

Záujem zahraničních škôl o stáž na našej SOŠIT poukazuje, že naša škola je konkurencie schopná, nakoľko žiaci zo zahraničia poukázali na mnohé nové informácie a zručnosti, ktoré sa u nás naučili, ku ktorým sa na svojej škole ešte nedostali.

Ďakujeme za výborné ohodnotenie.