Krúžky
pre ZŠ

Virtuálna realita

Virtuálna realita (VR) je prostredie vymodelované prostriedkami počítača simulujúce skutočnosť. Primárne sa ním chápe vytváranie vizuálneho zážitku zobrazovaného na obrazovke počítača, prípadne cez špeciálne stereoskopické zariadenia. V sofistikovanejších prípadoch sú stimulované aj ďalšie zmysly ako napr. sluch, čuch a hmat.

Online turnaje

AMONG US, CLASH ROYALE, COUNTER STRIKE, FORTNITE, KARTOVÉ HRY, LEAGUE OF LEGENDS, LEGENDS OF RUNETERRA, MOBILE LEGENDS, PUBG MOBILE, ROCKET LEAGUE, VEDOMOSTNÝ KVÍZ, WORLD OF TANKS

Turnaje organizované pre základné školy
prebiehajú počas školského roka.
Prihlášky: na tomto linku

Elektrotechnika

Elektrotechnika je vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom a využitím elektrickej energie. Toto delenie môže byť v súčasnosti, keď sa odbory medzi sebou prelínajú, vágne, avšak poskytuje základný prehľad - delenie elektrotechniky podľa veľkosti energie, s ktorou sa pracuje, na slaboprúd a silnoprúd.

Šach

Šach (z perzštiny شاه - šáh, kráľ; prenesene: kráľovská hra) je deterministická strategická hra s úplnou informáciou pre dvoch hráčov, v ktorej o výsledku rozhodujú taktické a strategické schopnosti hráčov a ich pozornosť a sústredenie. Cieľom hry je dať súperovi mat. Má v sebe prvky umenia, vedy a športu. Šach rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť.

3D grafika

Počítačová 3D grafika (tzv. trojrozmerná grafika, angl. 3D computer graphics) je v informatike označenie pre špeciálnu časť počítačovej grafiky, ktorá pracuje s trojrozmernými objektmi. Prevod 3D objektov do 2D zobrazenia sa nazýva projekcia a ak je počas tohto procesu k povrchom objektov a scéne ako celku priraďovaný aj reálny vzhľad, tak ide o renderovanie. Najznámejším využitím počítačovej 3D grafiky je vytváranie animácií (pri tvorbe filmov alebo počítačových hier), avšak 3D grafika je využívaná aj vo vede a priemysle (napríklad pri počítačových simuláciách alebo trojrozmernom zobrazení orgánov).

Animovaná reklama

Animácia (z lat. oživenie) je zdanlivé oživovanie napríklad kreslených postavičiek alebo bábok. Princíp animácie je zaznamenanie sekvencie snímok, ktoré sú samy o sebe statické a zobrazujú pohyb po malých krokoch. Pri rýchlom zobrazovaní týchto snímok za sebou vďaka zotrvačnosti ľudského oka splynú do pohyblivého obrazu. Snímky sa však musia prehrávať takou rýchlosťou, ktorú ľudské oko nepostrehne.

Zdroj popiskov k obrázkom: sk.wikipedia.org