Vyučovanie

2682 K mechanik počítačových sietí

Študijný odbor umožňuje jeho absolventom široké uplatnenie na trhu práce, v digitalizácii informačných systémov. Absolvent sa oboznamuje so základmi programovania vo vyšších programovacích jazykoch. Teoretické poznatky mu umožňujú dôkladnejšie pochopiť technické (hardware) a programové (software) vybavenie počítača a komunikačných sietí. Praktické zručnosti v danej oblasti mu umožňujú rýchle zvládnutie rôznych počítačových systémov a sietí.

2697 K mechanik elektrotechnik

Študijný odbor pripravuje žiakov schopných samostatne vykonávať práce v rôznych druhoch elektrotechnických činností od projektovania cez výrobu, montáž až k prevádzke elektrotechnických zariadení. Študenti sa pripravujú v oblasti silnoprúdovej techniky a v oblasti informačných technológií.


3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií

Študiný odbor ponúka prípravu v oblastiach informačných a komunikačných technológií. Príprava v odbore kladie dôraz na využívanie progresívnych technológií, ktoré súvisia s rozvojom techniky. Súčasne poskytuje základné vedomosti potrebné k založeniu a prevádzkovaniu podniku, prípadne živnosti.

3795 K klientský
manažér pošty

Študijný odbor poskytuje vedomosti o zabezpečení poštovej prevádzky, peňažnej a pokladničnej službe, činnosti poštovej banky. Oboznamuje s pracovnými postupmi prijímania, prepravnej a dodávacej služby obstarávateľskej činnosti pošty a vedenia všetkých pokladničných dokladov. Možnosť duálneho vzdelávania.