EduPage

Čo je to EduPage?

Hlavne veľmi jednoduchá komunikácia medzi rodičmi a školou

Už 20 rokov vyvíjné IT systémy pre školy na zjednodušenie komunikácie medzi rodičmi a školou. Toto naozaj posúva školské dáta na novú úroveň. Tým, že rodičia majú prístup k údajom o dochádzke, známkam, domácim úlohám, učivu, atď, už viac nie sú neinformovaní a môžu sa viac zapájať do vzdelávania svojich detí

Dochádzka

Žiak sa pri vchode do budovy "pípne" a rodič automaticky dostane notifikáciu na svoj mobilný telefón. Rovnako pri odchode zo školy. Viete, či dieťa prišlo bezpečne do školy a v zárodku vyriešite potenciálny problém so záškoláctvom alebo vtiahnutím do zlej partie.

Známky

Učitelia môžu zadávať známky cez webové rozhranie alebo cez mobilnú aplikáciu. Rodičia sú o nich ihneď informovaní. Priemery, kategórie, rozhodnutia, tlačové zostavy - systém za vás urobí všetko automaticky.

Komunikácia

Konzultačné hodiny, elektronické ospravedlenky, žiadosti, elektronická prihláška, prihlasovanie sa na semináre, krúžky a iné akcie

Mobilná aplikácia

Kľúčovým prínosom Edupage je mobilná aplikácia. Umožňuje učiteľom, rodičom i žiakom prístup k funkciám EduPage prostredníctvom smartfónu kedykoľvek a kdekoľvek v reálnom čase.

Viac ...