Krúžky
a záujmové
činnosti

Krúžok anglickej konverzácie

termín: pondelky od 14:15
miesto: odborná učebňa API
vedie: Mgr. Daniel Divinec

Futbalový krúžok

termín: dohodou
miesto: ihrisko
vedie: PaedDr. Ján Sadloň

Krúžok elektrotechniky

termín: dohodou
miesto: laboratórium EKT
vedie: Ing. Florián Danko

Matematický krúžok

termín: dohodou
miesto: odborná učebňa MAT
vedie: PaedDr. Helena Bujnová. PhD.

Outdoorový krúžok

termín: dohodou
miesto: podľa plánu
vedie: Viliam Hapl

Krúžok odborných predmetov

termín: utorky alebo stredy (podľa dohody) o 14:20
miesto: odborná učebňa EKT
vedie: Ing. Iveta Stavrovská

Posilňovací krúžok

termín: dohodou
miesto: posilňovňa
vedie: Viliam Hapl

Krúžok programovania
v jazyku C

termín: dohodou
miesto: odborná učebňa TVP
vedie: Ing. Florián Danko

Krúžok prípravy na VŠ

termín: dohodou
miesto: odborná učebňa MAT
vedie: Ing. Florián Danko

Seminár zo slovenského jazyka

termín: dohodou
miesto: odborná učebňa SJL
vedie: Mgr. Martina Tarabčáková

Šachový krúžok

termín: piatky od 14:15
miesto: odborná učebňa API
vedie: Mgr. Daniel Divinec