Krúžky
a záujmové
činnosti

Krúžok anglickej konverzácie

termín: pondelky od 14:30
miesto: odborná učebňa API
vedie: Mgr. Daniel Divinec

Futbalový krúžok

termín: dohodou
miesto: ihrisko
vedie: PaedDr. Ján Sadloň

Krúžok Nao robot

termín: dohodou
miesto: školský internát
vedie: Bc. Carmen Valovičová

Krúžok autíčko
na vodíkový pohon

termín: dohodou
miesto: školský internát
vedie: Bc. Carmen Valovičová

Krúžok elektrotechniky

termín: dohodou
miesto: laboratórium EKT
vedie: Ing. Marta Snohová

Matematický krúžok

termín: dohodou
miesto: odborná učebňa MAT
vedie: PaedDr. Helena Bujnová. PhD.

Outdoorový krúžok

termín: dohodou
miesto: podľa plánu
vedie: Viliam Hapl

Krúžok odborných predmetov
pre 2. ročník

termín: utorky alebo stredy (podľa dohody) o 14:20
miesto: odborná učebňa EKT
vedie: Ing. Iveta Stavrovská

Krúžok programovania
v jazyku Python

termín: stredy, od 14:30
miesto: odborná učebňa API
vedie: Mgr. Daniel Divinec

Posilňovací krúžok

termín: dohodou
miesto: posilňovňa
vedie: Viliam Hapl

Seminár
zo slovenského jazyka

termín: dohodou
miesto: odborná učebňa SJL
vedie: Mgr. Martina Tarabčáková

Šachový krúžok

termín: piatky od 14:30
miesto: odborná učebňa API
vedie: Mgr. Daniel Divinec