Pedagogický zbor

PaedDr. Ján Sadloň

riaditeľ školy
sadlon@sositba.sk,  kl. 102
webstránka

Ing. Darina Zemanová

zástupkyňa pre ekonomický úsek
zemanova@sositba.sk,  kl. 106

Ing. Anna Cíferská

zástupkyňa pre odborný výcvik
učiteľka EKN
ciferska@sositba.sk,  kl. 122

Mgr. Erika Vaľková

zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
učiteľka FYZ/MAT
triedna učiteľka: IV. MPS
valkova@sositba.sk,  kl. 105
webstránka

Bc. Carmen Valovičová

vedúca školského internátu
vychovávateľka
valovicova@sositba.skkl. 142

PaedDr. Helena Bujnová, PhD.

vedúca predmetovej komisie prírodovedných predmetov
učiteľka MAT
bujnova@sositba.sk,  kl. 205

Bc. František Cedula

majster odborného výcviku
cedula@sositba.sk,  kl. 222
webstránka

Mgr. Daniel Divinec

učiteľ ANJ/IKT
triedny učiteľ:  I. ME/TI, IV. ME/MEI/ TI
divinec@sositba.sk,  kl. 136
webstránka

Ing. Martina Fiľová

učiteľka PVP
triedna učiteľka: II. MPSB
filova@sositba.sk,  kl. 123

Dipl. Ing. Mgr. Ján Gero, MBA

učiteľ MAT/TVP
gero@sositba.sk,  kl. 138

Mgr. Zuzana Hamarová

učiteľka SJL/DEJ
triedna učiteľka: II. ME/ TI
hamarova@sositba.sk,  kl. 135

Viliam Hapl

učiteľ TSV/OBN
triedny učiteľ: II. MPSA
haplvilo@gmail.com,  kl. 202

Ing. Dušan Hrabina

učiteľ ELN/MST
hrabina@sositba.sk,  kl. 137

Mgr. Marek Ivan

majster odborného výcviku
ivan@sositba.sk,  kl. 113

Ing. Iveta Kochová

učiteľka GSS/RVE
kochova@sositba.sk,  kl. 138

Hana Matúšová

vychovávateľka
matusova@sositba.sk,  kl. 140

Mgr. Mariana Milosavljevičová

vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov
učiteľka ANJ
milosavljevicova@sositba.sk,  kl. 204

Eduard Noskovič

majster odborného výcviku
noskovic@sositba.sk, kl. 128

Mgr. Jozef Pék

majster odborného výcviku
pek@sositba.sk, kl. 116
webstránka

Mgr. Iveta Péková

sociálna a výchovná poradkyňa
učiteľka OBN
triedna učiteľka: I. MPSA
pekova@sositba.sk ,  kl. 109

Ing. Peter Rybár

učiteľ EME/EMT
rybar@sositba.sk,  kl. 225
webstránka

Gabriela Sadloňová

vychovávateľka
sadlonova@sositba.sk,  kl. 141

Ing. Marta Snohová

učiteľka ELT
triedna učiteľka: I. MPSB
snohova@sositba.sk,  kl. 205

Ing. Peter Skalský

majster odborného výcviku
skalsky@sositba.sk,  kl. 217

Ing. Iveta Stavrovská

vedúca predmetovej komisie  odborných predmetov
učiteľka ELN/SUP
triedna učiteľka: III. ME/TI
stavrovska@sositba.sk,  kl. 137

Mgr. Martina Tarabčáková

vedúca predmetovej komisie Slovenského jazyka a literatúry
učiteľka SJL
triedna učiteľka: III. MPSA
tarabcakova@sositba.sk,  kl. 135

Mgr. Jana Tóthová

učiteľka ANJ/DEJ
triedna učiteľka: III. MPSB
tothova@sositba.sk,  kl. 204, 156

Mgr. Ján Vrabec

učiteľ ANJ
vrabec@sositba.sk,  kl. 204