Pedagogický zbor

PaedDr. Ján Sadloň

riaditeľ školy
sadlon@sositba.sk
webstránka

Ing. Darina Zemanová

zástupkyňa pre ekonomický úsek
zemanova@sositba.sk

Ing. Anna Cíferská

zástupkyňa pre odborný výcvik
učiteľka EK
N
ciferska@sositba.sk

Mgr. Erika Vaľková

zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
učiteľka FYZ/MAT
triedna učiteľka: III. MPS
valkova@sositba.sk
webstránka

Bc. Carmen Valovičová

vedúca školského internátu
vychovávateľka
valovicova@sositba.sk

PaedDr. Helena Bujnová, PhD.

vedúca predmetovej komisie prírodovedných predmetov
učiteľka MAT
triedna učiteľka: IV. ME, IV. TI
bujnova@sositba.sk

Bc. František Cedula

majster odborného výcviku
cedula@sositba.sk
webstránka

Ing. Florián Danko

vedúci predmetovej komisie odborných predmetov
učiteľ ELN/EME
florian.danko@gmail.com
webstránka

Mgr. Daniel Divinec

učiteľ ANJ/IKT
triedny učiteľ: III. ME, III. MEI, III. TI
divinec@sositba.sk
webstránka

Ing. Martina Fiľová

učiteľka PVP
triedna učiteľka: I. MPSB
filova@sositba.sk

Mgr. Zuzana Hamarová

učiteľka SJL/DEJ
triedna učiteľka: I. ME, I. TI
hamarova@sositba.sk

Viliam Hapl

učiteľ TSV/OBN
triedny učiteľ: I. MPSA
haplvilo@gmail.com

Mgr. Marek Ivan

majster odborného výcviku
ivan@sositba.sk

Ing. Lukáš Jančuš

majster odborného výcviku
jancus@sositba.sk

Hana Matúšová

vychovávateľka
matusova@sositba.sk

Mgr. Mariana Milosavljevičová

vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov
učiteľka ANJ
milosavljevicova@sositba.sk

Mgr. Jozef Pék

majster odborného výcviku
pek@sositba.sk
webstránka

Mgr. Iveta Péková

sociálna a výchovná poradkyňa
majsterka OV
triedna učiteľka: IV. MPS
pekova@sositba.sk

Ing. Peter Rybár

majster odborného výcviku
rybar@sositba.sk
webstránka

Ing. Peter Skalský

majster odborného výcviku
skalsky@sositba.sk

Ing. Iveta Stavrovská

učiteľka ELP/ESP
triedna učiteľka: II. ME, II. TI
stavrovska@sositba.sk

Mgr. Martina Tarabčáková

vedúca predmetovej komisie Slovenského jazyka a literatúry
učiteľka SJL
triedna učiteľka: II. MPSA
tarabcakova@gmail.com

Mgr. Jana Tóthová

učiteľka ANJ
triedna učiteľka: II. MPSB
tothova@sositba.sk