Zamestnanci
správy školy

vedúca školskej jedálne

Zuzana Lieskovská
lieskovska@sositba.sk
kl. 219

školský právnik

Mgr. Peter Kubolek
pravnik@sositba.sk
kl. 106

sociálny pedagóg

Mgr. Iveta Péková
pekova@sositba.sk
kl. 218

školský psychológ

PhDr. Iveta Martinčeková
martincekova@sositba.sk
kl. 218

vedúca personálnej
a mzdovej agendy

Judita Neubrandtová
mzdy@sositba.sk
kl. 107

správca budovy

Martin Pekárek
pekarek@sositba.sk
kl. 214

sekretariát

Katarína Mikolášková
sekretariat@sositba.sk
kl. 103

vrátnica

Ing. Brejka Andrej, Csenkey Gustáv, Ing. Fabo Dušan, Kudrnáč Miroslav, Vydarený Dušan
recepcia@sositba.sk
kl. 111

upratovanie a varenie

Eva Branská, Janetta Bošanská, Ivana Fekete, Jozefína Fuksová, Mária Janáková, Helena Kudrnáčová, Katarína Mokrišová
sositba@sositba.sk
kl. 101